Informacja dla użytkownika na temat plików „cookies”

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.

MAM

10% taniej

Co nas wyróżnia?

BPA FREE Jedwabisty silikon

BPA FREE

Wszystkie produkty MAM są wolne od Bisfenolu A (BPA) – związku chemicznego, który może wywoływać wady wrodzone, choroby nowotworowe u dzieci.

BPA FREE

Opatentowany przez MAM jedwabisty silikon – to silikon, który jak żaden inny jest wyjątkowo delikatny i miękki. Dzięki temu dziecko instynktownie przyzwyczaja się do niego.

Zgarniaj rabaty!
Twój koszyk

Dane przedsiębiorcy

 1. Właścicielem sklepu jest przedsiębiorstwo MG BABY Przemysław Felicki, które prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu www.sklep.mambaby.pl
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
 4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 5. MG BABY Felicki Przemysław, ul. Strużańska 7A, 05-119 Legionowo (administrator danych), przetwarza Państwa dane osobowe, w celu zawarcia i wywiązania się z umowy, na podstawie art. 6.1b Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1)-RODO- przez okres wymagany przepisami prawa oraz art. 6.1f RODO, realizując prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na marketingu bezpośrednim, do czasu złożenia przez Państwa sprzeciwu. Państwa dane będą udostępniane odbiorcom tj. firmom dostarczającym towar oraz w przypadku korzystania przez Państwa z płatności elektronicznych operatorom tych płatności, w zakresie niezbędnym do realizacji tych czynności. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Państwa danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: dpo@mambaby.pl.
 1. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

  1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
   • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
   • dostęp do sieci Internet
   • adres poczty email
  2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
  3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
  4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem WWW http://sklep.mambaby.pl/polityka_cookie.html stanowiącą integralną część niniejszego regulaminu.
 2. Realizacja zamówień

  1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
  2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
   • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
   • wybór formy dostawy i płatności
   • podanie danych do formularza rejestracyjnego, formularza dostawy
   • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „wyślij”
   • zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie
  4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
  5. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
   • dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
   • opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)
   • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
   • cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy
   • sposób płatności
   • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni
   • informacja o prawie do rękojmi
 3. Forma płatności

  1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:
   • przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe
   • płatność przy odbiorze/za pobraniem
  2. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia.
 4. Ceny i koszty przesyłki

  1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
  2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
  3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
  4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Wyślij – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.
 5. Dostawa

  1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy
   • Wysyłka kurierem
  2. Termin dostawy to nie więcej niż 48h, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.
  3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
  4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.
  5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
  6. Towary dostarczane są na terenie Polski.
 6. Prawo odstąpienia od umowy

  Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

  1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres:
   MG BABY Przemysław Felicki
   ul. Strużańska 7A
   05-119 Legionowo
   telefon 22 766 01 80
   adres email: info@mambaby.pl
  2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
   MG BABY Przemysław Felicki
   ul. Strużańska 7A
   05-119 Legionowo
  4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
  5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
  6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
  7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się poniżej.

   FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

   MG BABY Przemysław Felicki
   ul. Strużańska 7A
   05-119 Legionowo
   telefon 22 766 01 80
   adres email: info@mambaby.pl

   Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy
   sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................,
   numer zamówienia............................................................................................

   Data zawarcia umowy to.................................................,
   data odbioru ...........................................................................................

  8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
   • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.
 7. Prawo Konsumenta do rękojmi

  1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
  2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.
   • wysyłanie wiadomość email na adres info@mambaby.pl
   • listownie na adres
    ul. MG BABY Przemysław Felicki
    ul. Strużańska 7A
    05-119 Legionowo
   • dzwoniąc pod nr telefon 22 766 01 80
  3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
  4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
  5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
  6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
  7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
  8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 8. Pozostałe

  1. Regulamin jest dostępny pod adresem http: http://sklep.mambaby.pl/regulamin.html
  2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
  3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
  4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.